• Hàng nghìn khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ
 • Giao hàng nhanh chóng
 • Sản phẩm đa dạng

MONOCOUPLINGS - Khớp nối cho ứng dụng chất lỏng

RTC
Mô tả đang cập nhật
Mã sản phẩm: Đang cập nhật Thương hiệu: Khớp nối Bảo hành: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hàng
logo
Giao hàng trên toàn quốc

MONOCOUPLINGS - Khớp nối cho ứng dụng chất lỏng

 • Type 045 Free-Flow Valve 


Flow size ( Kích thước dòng chảy):     04 / 06 / 10 / 13 / 19 / 25 / 32 / 38 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp): 85 - 520 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C

Link catalouge: LINK

 • Type 046  Free-Flow Valve

Flow size ( Kích thước dòng chảy):     6 / 9 / 13 / 19 / 25 / 30 / 38 / 50 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp): 55 - 760 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C

Link catalouge: LINK

 • Type 070 ISO 7241-1 Type B-Norm (Tiêu chuẩn ISO 7241-1 Loại B)

Flow size ( Kích thước dòng chảy): 4 / 8 / 10 / 13 / 16 / 19 / 32 / 38 / 50 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp): 50 - 300 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -40°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 090 European profile 

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    6 / 9 / 13 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp): 0 - 16 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 093 Leaktight

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    8 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp): 0 - 16 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 094 Japanese profile

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    6 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp): 0 - 10 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 097 leaktight 


Flow size ( Kích thước dòng chảy):    8 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     20 bar / 100 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 098 Flat-Face

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    8 / 12 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0 - 16 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 099 Standardized

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    6 / 9 / 15 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0 - 16 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 100 French profile

Flow size ( Kích thước dòng chảy):        6 / 8 / 12 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0 - 16 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 101 Single / Double Shut off

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    6 / 9 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 38 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0 - 16 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 102 Single-handed operation

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    6 / 7 / 9 / 12 / 16 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0 - 50 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 105 Leaktight

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    9 / 12 / 16 / 20 / 25 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0 - 16 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +270°C
Link catalouge: LINK

 • Type 106 Free Flow


Flow size ( Kích thước dòng chảy):    25 / 33 / 50 / 63 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0 - 10 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C
Link catalouge: LINK

 • Type 123 For chemicals

Flow size ( Kích thước dòng chảy):        3 / 5 / 8 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     250-500 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -40°C - +300°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 127 High Flow

Flow size ( Kích thước dòng chảy):        37 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0-10 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 152 Flat-Face

Flow size ( Kích thước dòng chảy):        37 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0-10 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 170 Push-Button Coupling

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    3 / 5,5 / 8 / 11 / 19 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0-400 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -40°C - +325°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 173 Stainless Steel

Flow size ( Kích thước dòng chảy):        3 / 5,5 / 8 / 11 / 19 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     0-400 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -40°C - +325°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 200 Extremely versatile

Flow size ( Kích thước dòng chảy):    4 / 6 / 7 / 9 / 12 / 19 / 32 / 50 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     20-100 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 203 Stainless Steel

Flow size ( Kích thước dòng chảy): 9 / 12 / 19 / 32 / 50 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     10-100 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -40°C - +180°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 204 Coded

Flow size ( Kích thước dòng chảy):  4 / 6 / 7 / 9 / 12 / 19 / 32 / 50 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     20-100 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 205 Flat-Face

Flow size ( Kích thước dòng chảy): 3 / 5 / 7 / 9 / 12 / 19 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     40-60 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +180°C    
Link catalouge: LINK

 • Type 219 High-temperature

Flow size ( Kích thước dòng chảy): 12 / 19 mm
Pressure range ( Khoảng hạ áp):     20 bar
Temperature range ( Phạm vi nhiệt độ): -20°C - +325°C    
Link catalouge: LINK

Sản phẩm được nhập khẩu và cung cấp bởi Công ty TNHH Kim Thành Đông. Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá nhanh :
Email: sales@kimthanhdong.com
Điện thoại: 0914897227

Xem thêm
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây